Wat?

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen komen na school of op zaterdag huiswerk maken en studeren op ons kantoor te Genk. Hier kunnen de leerlingen studeren in een rustige en prikkelarme omgeving. Tijdens de huiswerkbegeleiding werken we vooral aan het aanleren van een efficiënte studiemethode, maar er is ook zeker ruimte voor vakinhoudelijke uitleg. De leerlingen kunnen, al naargelang de individuele noden en wensen, één tot vijf keer per week hierbij begeleid worden. De ouders worden nauwgezet op de hoogte gehouden over de inzet en vordering van hun zoon/dochter.

De huiswerkbegeleiding vindt plaats op de volgende momenten:


Bijlessen: een-op-een begeleiding

Leerlingen die een achterstand hebben opgelopen voor een bepaald vak kunnen we helpen met bijlessen. Ook indien de leerling een leerstofonderdeel niet volledig begrepen heeft, kunnen we dit tijdens een bijles bijwerken. Deze vorm van intensieve begeleiding voorzien wij naar wens én op maat van de leerling.

Het inplannen van de bijlessen gebeurt volledig flexibel en in samenspraak met de leerkracht. Bijlessen kunnen zowel door de week als in het weekend aangevraagd worden. 

Examenbegeleiding

Tijdens de examenperiode verzorgen wij tevens examenbegeleiding die op maat van elke leerling afgestemd kan worden. Zoals tijdens de huiswerkbegeleiding kan er ook tijdens de examenbegeleiding bij ons gestudeerd worden terwijl begeleiders de nodige ondersteuning bieden. Dit biedt een oplossing voor leerlingen die het moeilijk vinden om tijdens de examens thuis met studeren van start te gaan en de stof ook effectief en volledig in te studeren. Maar ook bij het studeren van moeilijke en/of grote vakken komt deze hulp van pas. Daarbij schenkt deze begeleiding de leerling extra zekerheid doordat steeds de mogelijkheid bestaat om tot op het laatste moment vragen te stellen aan onze begeleiders en de nodige uitleg over de leerstof te krijgen. Als je de stof goed beheerst en je je zeker voelt van je stuk, zal die vervelende examenstress ongetwijfeld afnemen, wat je resultaten ten goede zal komen!

Mogelijk: elke dag tijdens de examenperiode met Kerst, Pasen en in juni


Overige begeleiding