Prijzen

Huiswerkbegeleiding

Voor dit maandbedrag kan de leerling op de afgesproken dag(en) zo lang als nodig blijven tijdens de begeleidingsuren. Een leerling van de middelbare school zou in de regel toch al gauw minimum een tweetal uur per dag aan schoolwerk mogen besteden. Komt uw zoon/dochter dus bv. één keer per week en blijft hij/zij drie uur (zodat er ruim de tijd is om de weekplanning, herhalingstoetsen en grotere opdrachten mee op te nemen in de begeleiding), dan kost u dit teruggerekend 10€/u. Iemand van wie zoon of dochter vijf keer per week gedurende twee uur en half komt, betaalt teruggerekend 8€/u.


Bijlessen: een-op-een begeleiding


Examenbegeleiding

Elke dag tijdens de examenperiode met Kerst, Pasen en in juni

Supplement:


Overige begeleiding

Prijzen op aanvraag