Studiebegeleiding algemeen

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen komen na school of op zaterdag huiswerk maken en studeren op ons kantoor te Genk, dat hiervoor geheel is uitgerust. Ze worden hierbij zodanig begeleid dat het zelfstandig werken bevorderd wordt, maar dan wel mét de nodige ondersteuning en feedback. De leerlingen kunnen daarom, al naargelang de individuele noden en wensen, één tot zes keer per week hierbij begeleid worden. Elke dag dat een leerling huiswerkbegeleiding volgde, wordt er door de begeleiders een verslag geschreven dat u als ouder kunt nalezen via een persoonlijke login op onze website.

Sessies huiswerkbegeleiding:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u00 en 19u30
  • woensdag tussen 13u00 en 18u00
  • zaterdag tussen 10u00 en 14u00

Het aantal leerlingen per begeleider wordt bewust laag gehouden om optimale opvolging te bieden. Dit soort van studiebegeleiding is vooral een handige hulp voor leerlingen van de hogere jaren van het lager onderwijs en de eerste graden van het middelbaar onderwijs (10 jaar – 16 jaar), omdat tijdens deze jaren het aankweken van een efficiënte studieaanpak primeert. Uiteraard kan de naschoolse begeleiding ook een oplossing bieden voor oudere leerlingen die om uiteenlopende redenen een helpende hand bij hun huiswerk kunnen gebruiken. Er is bovendien aangetoond dat jongeren zich in het algemeen beter kunnen concentreren als ze zich niet in de thuisomgeving bevinden en er weinig afleidende omgevingsfactoren aanwezig zijn. Het inplannen van de huiswerkbegeleiding kan ter plaatse, telefonisch of via e-mail en er wordt per maand ingeschreven.

Groepsbegeleiding (op aanvraag)

Op vraag van de klant worden er begeleidingssessies in beperkte groep (twee tot vier leerlingen) georganiseerd om bepaalde delen van de leerstof te herhalen en/of te verduidelijken. Hierbij wordt zoveel mogelijk getracht leerlingen met gelijkaardig studietraject en van dezelfde leeftijd te groeperen om zo een stimulerende groepsdynamiek te creëren. Vaak is het opnieuw rustig overlopen of het anders uitleggen van een moeilijk vak(onderdeel) voldoende om een zekere leemte op te vullen waarna de leerling op eigen houtje verder kan. Hierbij werkt het uitleggen van bv. een bepaalde oefening of werkwijze aan een medeleerling bevorderend: na zelf iets uitgelegd te hebben blijft de leerstof beter in het geheugen zitten en de bevestiging dat je de materie meester bent vergroot natuurlijk het zelfvertrouwen. Omwille van deze aanpak zijn dit soort sessies dan ook uitermate geschikt voor oudere leerlingen vanaf 13 jaar omdat het vanaf dan steeds belangrijker wordt de op school behandelde leerstof goed te beheersen en hierbij de nodige diepgang aan de dag te leggen. Het inplannen van de sessies kan ter plaatse, telefonisch of via e-mail.

Eén-op-één bijlessen

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid tot het nemen van één-op-één bijlessen gegeven door een van onze lesgevers. Deze vorm van intensieve begeleiding voorzien wij naar wens en op maat van de klant.

Examenbegeleiding

Tijdens de examenperiode verzorgen wij tevens examenbegeleiding die op maat van elke leerling afgestemd kan worden. Zoals tijdens de huiswerkbegeleiding kan er ook tijdens de examenbegeleiding bij ons gestudeerd worden terwijl begeleiders de nodige ondersteuning bieden. Dit biedt een oplossing voor leerlingen die het moeilijk vinden om tijdens de examens thuis met studeren van start te gaan en de stof ook effectief en volledig in te studeren. Maar ook bij het studeren van moeilijke en/of grote vakken komt deze hulp van pas. Daarbij schenkt deze begeleiding de leerling extra zekerheid doordat steeds de mogelijkheid bestaat om tot op het laatste moment vragen te stellen aan onze begeleiders en de nodige uitleg over de leerstof te krijgen. Als je de stof goed beheerst en je je zeker voelt van je stuk, zal die vervelende examenstress ongetwijfeld afnemen, wat je resultaten ten goede zal komen!

Mogelijk: elke dag tijdens de examenperiode met Kerst, Pasen en in juni

  • Ma – Vr: 13u00 – 20u00; uren zelf te kiezen
  • Za – Zo: 10u00 – 17u00; uren zelf te kiezen

Papers en thesissen

Het nalezen en redigeren van papers, thesissen, portfolio’s, cv’s, …. Op aanvraag.

Aangepaste begeleiding op maat

  • Voorbereiding op toelatingsexamens
  • Opfrissen van een of meerdere vakken tijdens de vakanties, b.v. als voorbereiding op hogere studies of simpelweg om wat sterker in je schoenen te staan na de vakantie
  • Begeleiding bij herexamens, vakantietaken, … tijdens de schoolvakanties

Bijzondere wensen: op aanvraag

B.v. intensieve begeleiding voor proefwerkweek, examens, eindexamen, blokperiode, …