Voor wie?

Voor iedereen vanaf 10 jaar die wel wat hulp bij het studeren kan gebruiken.

De vakken waar de meesten problemen mee hebben, zoals wiskunde, fysica, chemie en Frans, zijn universele materie. Een ervaren en bekwaam team dat heel wat vakinhouden verenigt en goede contacten met externe schoolpsychologen, CLB, mensen met ervaring in zorgverbreding et cetera zorgen voor een vorm van bijstand die voor een breed publiek van nut is.

  • Lager onderwijs/Basisonderwijs
  • Middelbaar onderwijs
  • Hoger onderwijs